AKTYWUJ KOD - 10 % ZNIŻKI Z KODEM   PFERD10

Zmiana sposobu myślenia – lepiej wcześniej niż później

Informacja prasowa - 12.09.2023

Zmiana sposobu myślenia – lepiej wcześniej niż później

Znaczne obniżenie emisji hałasu, pyłu i wibracji podczas szlifowania – dzięki nowoczesnym narzędziom, firmy produkcyjne poprawiają warunki pracy i zwiększają zadowolenie użytkowników.

Claus Genau, kierownik ds. rozwoju i nowych produktów w centralnym ośrodku testowym w firmie PFERD, dobrze wie, że obciążenia fizyczne na stanowisku pracy mogą prowadzić do ograniczeń zdrowotnych u zatrudnionych osób. „Już od 2010 r. w ramach koncepcji PFERDERGONOMICS uważnie przyglądamy się obciążeniom występującym podczas szlifowania, skupiając się przede wszystkim na redukcji emisji wibracji, hałasu i pyłów oraz optymalizacji ułożenia w dłoni”.

W ciągu ostatnich kilku lat firmie udało się zdobyć rozległą wiedzę z zakresu poprawy ergonomii. „Informacje te trwale zmieniły sposób, w jaki pracujemy, myślimy i projektujemy. Od tego czasu wszystkie narzędzia PFERD są pod tym względem oceniane i optymalizowane już na wczesnych etapach rozwoju” – opowiada Claus Genau. PFERDERGONOMICS opracował szereg nowych rozwiązań i innowacji, które rozwiązują problemy klientów PFERD i chronią zdrowie użytkowników.

„Najczęstszą przyczyną chorób zawodowych są niezmiennie emisja hałasu i pyłów” – stwierdza inżynier ds. rozwoju. W samych tylko Niemczech na szkodliwy poziom hałasu w miejscu pracy jest narażonych od czterech do pięciu milionów zatrudnionych. Konsekwencją tego stanu rzeczy mogą być uszkodzenia słuchu, a nawet trwała niezdolność do pracy. „Przepisy BHP stanowią podstawę ochrony pracowników” – wyjaśnia Genau. Spełnianie przepisów jest coraz większym wyzwaniem dla pracodawców i specjalistów ds. bezpieczeństwa, ponieważ dążąc do zwiększenia ekonomiczności i produktywności, na pierwszym miejscu należy zawsze stawiać pracowników oraz ich zdrowie. „Efektem takiego stanu rzeczy jest rozbieżność interesów, która wymaga dobrych rozwiązań”.

Z tego względu klienci zmieniają sposób myślenia. Zanim sięgniemy po indywidualne środki ochrony, takie jak np. słuchawki wygłuszające, najpierw należy zdefiniować środki techniczne. „Najpierw należy wyeliminować hałas, a dopiero później się przed nim chronić” – Claus Genau wyjaśnia podejście klientów.

„Pierwszeństwo muszą mieć środki tłumiące hałas w ramach samego procesu, np. stosowanie maszyn i napędów o niższym poziomie emisji hałasu, bądź modyfikacje akustyki pomieszczeń”. Dlatego wiele zakładów produkcyjnych poszukuje możliwości poprawy warunków pracy. Procesem, który szybko wzięto pod uwagę, było szlifowanie, ponieważ często jest ono bardzo głośne i wiąże się z emisją pyłu.

„Firma PFERD ze swoją koncepcją PFERDERGONOMICS przeprowadziła intensywne badania, dzięki którym wielokrotnie udało jej się osiągnąć wyraźną poprawę” – opowiada Genau. „Ostatnio miało to miejsce w przypadku ściernicy CC-GRIND ROBUST, która pracuje wyraźnie ciszej w porównaniu do dotychczas stosowanych ściernic tarczowych do zdzierania. Fakt ten potwierdziły pomiary hałasu przeprowadzone u klientów w warunkach eksploatacji. W przypadku przewodowych szlifierek kątowych udało się nam znacząco obniżyć poziom hałasu, ze 100 do ok. 94 dB(A), a w przypadku szlifierek akumulatorowych – z 96 na poniżej 89 dB(A)”.

Podobne wyniki uzyskano również podczas pomiarów porównawczych przeprowadzonych z udziałem branżowego zakładu ubezpieczeń. „Dzięki innowacyjnej konstrukcji CC-GRIND ROBUST jest lepszym narzędziem szlifierskim, także w porównaniu do ściernic tarczowych do zdzierania. Konstrukcja oparta na wzmocnionej włóknem szklanym tarczy z tworzywa zmniejsza wagę narzędzia i umożliwia niezawodną, bezpieczną i wolną od wibracji pracę”. Dzięki zoptymalizowanemu kształtowi talerza wsporczego uzyskano idealną powierzchnię stylu z elementem obrabianym, co zapewnia wysoki ubytek materiału i jest kluczowe dla szybkiego postępu pracy. „A ponieważ z technicznego punktu widzenia nie jest to narzędzie szlifierskie ze spoiwem galwanicznym, lecz materiał ścierny na podłożu, poziom zapylenia jest również wyraźnie niższy” – dodaje kierownik działu. „W porównaniu do procesu szlifowania z wykorzystaniem ściernic tarczowych do zdzierania, CC-GRIND ROBUST nie ma elementów wiążących ani wzmacniających, które znacząco przyczyniają się do zapylenia”. Ponadto agresywność ziarna i optymalny kąt natarcia elementu obrabianego zmniejszają ilość pyłu wytwarzanego przez materiał. „Ponieważ wytwarzamy wióry, a nie pyły. W tym miejscu do gry wkracza zwykła logika. Im większy i cięższy wiór, tym mniejsze ryzyko respirabilności pyłów”.

Kolejną zaletą jest ekonomiczność ściernic tarczowych ROBUST. „Chodzi o kwestię wydajności ściernej i prędkości pracy, a także o przenikanie ciepła do elementu obrabianego” – wyjaśnia inżynier firmy PFERD. Podczas testów praktycznych narzędzia CC-GRIND ROBUST pod każdym względem osiągały tak dobre wyniki, że osoby testujące chciały zacząć z nich korzystać „raczej wcześniej niż później”.

Producent PFERD jest zadowolony z dobrych wyników testów i konstruktywnych informacji zwrotnych . „Rozmawiamy z ludźmi, którzy wiedzą, co robią” – mówi Claus Genau. „Te opinie są dla nas ważne, ponieważ udowadniają, że CC-GRIND ROBUST to nowoczesne i wydajne narzędzie, które spełnia aktualne wymagania i pomaga sprostać różnorodnym wyzwaniom, również w obszarze bezpieczeństwa w miejscu pracy”.

PFERD Newsletter - rejestracja

Zarejestruj się bezpłatnie do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami na temat produktów, serwisu i promocji w świecie narzędzi PFERD.