REACH

Obowiązek informacyjny dla dostawców

REACH zobowiązuje wszystkich producentów do informowania dostawców, jeśli w ich wyrobach zawarty jest środek chemiczny zidentyfikowany na liście kandydackiej z wartością ponad 0,1 procent. Aby móc spełnić obowiązki informacyjne zgodnie z artykułem 33 (REACH), potrzebujemy od Państwa wymienionych informacji:

Czy któryś z dostarczonych przez Państwa półproduktów/wyrobów zawiera w stężeniu powyżej 0,1% wagi jedną z substancji, które są wymienione na liście kandydackiej według artykułu 59 (1) rozporządzenia 1907/2006/WE?

Jeśli tak, proszę potwierdzić to poniżej:

[Nazwa półproduktu/wyrobu] / opakowanie zawiera wymienione substancje z listy kandydackiej (stan na dzień: dd.mm.rrrr) według artykułu 59 (1) rozporządzenia 1907/2006/WE („REACH”) w stężeniu xx% wagi: Substancja A (nr CAS. …), substancja B (nr CAS. …), …

Ponieważ lista substancji kandydackich stale się zmienia, należy sprawdzić stan faktyczny przy każdym zamówieniu / przy każdej dostawie. Dotyczy to także już zrealizowanych dostaw w ciągu 12 miesięcy.

Jeśli nie mamy żadnych informacji, zakładamy, że w produkcie nie są zawarte żadne substancje z aktualnej listy kandydackiej!

PFERD Newsletter - rejestracja

Zarejestruj się bezpłatnie do naszego newslettera, aby być na bieżąco z informacjami na temat produktów, serwisu i promocji w świecie narzędzi PFERD.